FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  הסעיפים החשובים בהסכם גירושין

  הסכם גירושין הינו מסמך משפטי המהווה חוזה שעליו חותמים בני הזוג שבחרו להתגרש. מטרת ההסכם היא להסדיר את כל הנושאים הרלוונטיים שעומדים על הפרק באופן שיוסכם על שני הצדדים. עריכת הסכם גירושין תאפשר לבני הזוג לסיים את ההליך בזמן קצר ובאופן שיצמצם את החיכוכים בין בני הזוג ויקדם את מימוש הזכויות של שני הצדדים באופן המיטבי וההוגן ביותר.

  בכדי לראות שההסכם מוביל למיצוי הזכויות של הצדדים ומסדיר כלל התחומים הרלוונטיים, יש להקפיד על אזכור של מספר סעיפים מרכזיים. באם ייעדרו אותם הסעיפים מההסכם הוא יהיה חסר וייתן מענה חלקי בלבד למצב הדברים החדש של בני הזוג, ילדיהם ורכושם המשותף.

  הסעיפים החשובים ביותר בהסכם הגירושין

  1. משמורת ילדים – בתחילת הדיון בנושא זה יש להכריע קודם כל ביחס למשמורת שיבחרו בה ההורים. האם לאחד מההורים תינתן משמורת מלאה או שמא יחליטו ההורים על הסדר אחר כמו למשל משמורת משותפת או חלוקה אחרת. חלוקת המשמורת בין ההורים תעשה בהתאם לצרכי ההורים תוך שימת דגש מרכזי על טובתם והתפתחותם של הילדים כתוצאה מההסדר שייקבע.
  2. מזונות ילדים – במסגרת ההסכם ייקבע גם שיעור דמי המזונות שמטרתם המרכזית היא להבטיח את רווחתם ואת מילוי צרכיהם של הילדים. בהקשר זה יוחלט על מועד התשלום, אופן התשלום ושיעור התשלום. שיעור דמי המזונות ייקבע לפי רמות השכר של ההורים ותוך ניסיון לעשות ככל שניתן בכדי לשמור על רמת החיים שהורגלו אליה הילדים עד כה.
  3. הסדרה של חלוקת הרכוש – כחלק מהנושאים הנידונים ינוהל דיון ביחס לרכוש המשותף של בני הזוג ואופן חלוקתו בין השניים. ההסכם יפרט את כל הנכסים הקיימים ואת האופן שבו הם יחולקו, לרבות מקרקעין, חשבונות בנק, מטלטלין וכן הזכויות הסוציאליות של בני הזוג.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מטבע הדברים, במסגרת הדיון על כל אחת מהזכויות ינסה כל אחד מבני הזוג לשמור על זכויותיו ולייצר לעצמו את רמת החיים הקרובה ביותר לזו שהורגל אליה כחלק מהנישואין. אי לכך, ההגעה להסכמה ולהסדרה של הנושאים הנפיצים הללו תדרוש מכל אחד מבני הזוג אורח רוח והבנה שבכדי להגיע להסכמות יידרש כל אחד מהם להתפשר במרחבים מסוימים תוך שימת הדגש המרכזי על טובתם של הילדים.

   לאחר שהגיעו בני הזוג להסכמות וערכו הסכם בליווי עורך הדין שהוסכם על שניהם, יוגש אותו ההסכם לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני על ידי עורך הדין המשותף. מרגע שההסכם אושר על ידי מי מהם, יקבל ההסכם תוקף משפטי מחייב.

   ההשפעה שיש להסכם על בני הזוג וילדיהם היא מרחיקת לכת. אי לכך, חשוב לבצע את ההסכם מתוך חשיבה מעמיקה, ניסוח מדויק של הזכויות שיקבל כל צד והתייעצות עם גורם מקצוע למניעת טעויות ולדיוק סעיפי החוזה.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   * יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף
    הצעה לשינוי/תיקון תוכן באתר

    מצאתם טעות, שגיאה, אי דיוקים בתוכן?

    חסר לכם מידע נוסף שנכון לדעתכם להוסיף?

     קבלו מראש את תודתנו והערכתנו הכנה!