FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מתחלק הרכוש בגירושין [מדריך משפטי]

  החלטתם להתגרש, והגיעה העת לחלק ביניכם את הרכוש. חשבתם שמדובר בהליך פשוט ושכל הרכוש יחולק בחלקים שווים, ואולי דווקא הייתם בטוחים שכל אחד מכם ישאר עם הרכוש שבבעלותו. בסופו של יום, גיליתם שמדובר בהליך מורכב ביותר.

  כיצד מתחלק הרכוש בגירושין [מדריך משפטי]

  כיצד מתחלק הרכוש בגירושין? האם הדירה שירשתם מסבתכם היקרה תתחלק בגירושין? איזה רכוש לא מתחלק בגירושין? ומה בדבר החובות שצברתם במהלך הגירושין? ערכנו עבורכם במדריך משפטי מקצועי זה, את כל מה שחשוב שתדעו על חלוקת הרכוש בגירושין.

  תוכן עניינים

  כיצד מחלקים את הרכוש בגירושין?

  מה קובע חוק יחסי ממון?

  חוק יחסי ממון התשל"ג-1973 חל על זוגות שנישאו לאחר שנת 1974 בלבד. החוק קובע את אופן חלוקת המשאבים המשותפים, בעת פקיעת הנישואין, במקרה של גירושין או מוות.

  על פי החוק, כל הרכוש המשותף שנצבר לבני הזוג במהלך הנישואין, פרט למספר חריגים, מתחלק באופן שווה בין בני הזוג.

  מהי הלכת השיתוף?

  הלכת השיתוף חלה על זוגות שלא חל עליהם חוק יחסי ממון. כלומר על זוגות שנישאו לפני שנת 1974, ועל זוגות ידועים בציבור.

  על פי הלכת השיתוף, כל הרכוש המשותף שנצבר לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים, פרט למספר חריגים, מתחלק ביניהם באופן שווה, בתנאי שיוכיחו שהם ידועים בציבור, ושהייתה להם כוונת שיתוף בנכסים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד מחלקים דירה שנרכשה במהלך הנישואין ונרשמה על שם אחד מבני הזוג?

   כאשר רכוש שנצבר במהלך הנישואין נרשם על שם אחד מבני הזוג, למשל במקרה בו האישה רכשה דירה ורשמה אותה על שמה בלבד, הכלל הוא כי מדובר ברכוש משותף שיתחלק באופן שווה בגירושין.

   יחד עם זאת, אם יוכח שהצדדים הסכימו אחרת ביניהם, בית המשפט עשוי לקבוע כי לא מדובר ברכוש משותף, והרכוש ישאר בבעלותו של בן הזוג על שמו נרשם.

   כיצד מחלקים את הזכויות מהעבודה שנצברו לכל אחד מבני הזוג?

   הזכויות שנצברו לכל אחד מבני הזוג מהעבודה בתקופת חייהם המשותפים, הם משותפים לשני בני הזוג ומתחלקים באופן שווה בין בני הזוג, אלא אם הסכימו ביניהם אחרת.

   הזכויות יתחלקו על פי הערכת מומחה שיחשב את הזכות של כל אחד מבני הזוג מעבודה, לרבות זכויות עתידיות של פנסיה ומניות. המומחה יעריך בחוות דעתו את שווין העכשווי של הזכויות ואת שווין העתידי של הזכויות, ובני הזוג יבחרו באחת מהחלופות בהסכמה, ובהעדר הסכמה, על פי החלטת בית המשפט.

   כיצד מחלקים את החובות שנצברו לאחד מבני הזוג?

   חובות שנצברו לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים מתחלקים באופן שווה בין בני הזוג, אלא אם הוסכם ביניהם אחרת או במקרה בו יוכח כי מדובר בחוב אישי של אחד מבני הזוג. כך למשל חובות שנצברו ללא ידיעתו של בן הזוג או ללא הסכמתו, לא יוטלו על בן הזוג.

   חובות שנצברו לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים מתחלקים באופן שווה בין בני הזוג

   איזה רכוש לא מתחלק בגירושין?

   נכסים שהתקבלו טרם הנישואין

   חוק יחסי ממון והלכת השיתוף חלים על נכסים ורכוש שנצברו במהלך החיים המשותפים. על כן, נכסים ורכוש שנקנו בטרם לנישואין או ליום תחילת החיים המשותפים, אינם מתחלקים בגירושין, אלא אם יוכח שבעל הרכוש שיתף אותם עם בן זוגו.

   כך למשל בית המשפט עשוי לקבוע שמדובר ברכוש משותף על אף שנרכש בטרם לנישואין, אם בן הזוג בעל הנכסים העביר כספים שהיו בבעלותו בטרם לנישואין, לחשבון המשותף, לצורך תשלומי משק הבית. בית המשפט עשוי לפסוק שמדובר ברכוש משותף גם במקרים מסויימים, בהם בני הזוג וילדיהם מתגוררים בדירה, שנרכשה בטרם לנישואין.

   ירושות ומתנות

   ירושות ומתנות שהתקבלו במהלך החיים המשותפים, אינם מתחלקים בגירושין. יחד עם זאת, אם יוכח שהייתה כוונת שיתוף בירושה או במתנה, ניתן יהיה לחלק אותן בגירושין.

   כך למשל, אם כספי הירושה הופרשו ישירות לחשבון המשותף של בני הזוג או שכספי שכירות על דירה שהתקבלה במתנה הגיעו לחשבון המשותף, בית המשפט עשוי לראות בכך רכוש משותף שיש לחלק אותו בגירושין.

   נכסים שהוחרגו בהסכם ממון

   חוק יחסי ממון והלכת השיתוף קובעים את כלל חלוקת הרכוש השווה בין בני הזוג, יחד עם זאת, ניתן להתנות על כלל זה באמצעות הסכם ממון.

   נכס שהוחרג בהסכם ממון ונקבע כי הוא שייך לאחד מבני הזוג בלבד, לא יתחלק בגירושין, אלא במקרים חריגים ביותר.

   מורכבות הליך חלוקת הרכוש בגירושין

   בשורה התחתונה, הרכוש המשותף שנצבר לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים מתחלק ביניהם באופן שווה, אלא אם הוסכם ביניהם אחרת. יחד עם זאת לכלל זה יש מגוון חריגים, ופעמים רבות בני הזוג נדרשים להוכיח את כוונתם לשיתוף או להפרדה ברכוש, מה שהופך את הליך איזון הרכוש להליך מורכב ביותר.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר freelawadvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף