FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  גירושין: מהי חובת האב במזונות ילדים?

  על פי החוק בישראל כל הורה מחויב לשאת בצרכי המחיה של ילדיו כל עוד הם קטינים, כלומר בתשלום מזונות. כאשר מדובר במשפחות שבהן ההורים אינם חיים יחד, סכום המזונות הדרוש ייגזר לפי חלוקת זמני המשמורת, בהתאם לפערי השכר בין ההורים וישולם על ידי הורה אחד להורה השני.

  ההורים יכולים להגיע להסכמה משותפת ביחס לסכום המזונות שישלם אחד מהם עבור הקטין. הסכם המזונות טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה, להוציא מקרים של הורות משותפת. באם לא הגיעו ההורים להסכמה אחרת, חלוקת המשמורת ותשלום המזונות יתנהלו לפי חוק כאשר על פיו קיימת אבחנה בין ילד עד גיל שש לילד מעל גיל שש.

  תוכן עניינים

  מזונות לילד עד גיל שש

  • בסוף שנת 2017 קבע בית המשפט העליון שכאשר מדובר בילד עד גיל 6 החובה מוטלת על האב באופן בלעדי. האב מחויב לספק את צרכיו הבסיסיים של הילד בתחום הביגוד וההנעלה, מזון, תקשורת ונסיעות. כל אלה נתפסים בעיני הפסיקה כצרכים הכרחיים. הוצאות בגין רפואה וחינוך ישולמו על ידי ההורים במשותף.
  • קביעה זו של בית המשפט מותאמת לכלל המשפטי של חזקת הגיל הרך. לפי כלל זה כאשר ההורים לא מצליחים להגיע להסכמה ביחס למשמורת של ילדיהם, בית המשפט קובע שילדים עד גיל שש ימסרו אוטומטית לאם. להוציא נסיבות שבהם מדובר באם מזניחה או מתעללת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מזונות לילד מעל גיל שש

   • באם מדובר בילד מעבר לגיל 6 הדין מחיל על ההורים את חובת השוויון בנטל. לפי חובה זו האחריות על מזונות הילדים מוטלת על שני ההורים באופן שווה ואין לאב עוד חובה עצמאית על כך. חלוקת התשלום תקבע על ידי בית המשפט בהתאם לשיקולים של שיעור הכנסה של כל אחד מההורים ועל פי המשמורת שנקבעה.
   • פירוש הדבר הוא שבשלב זה החובה חוזרת להיות הדדית ואין לאב כל חובה נוספת על זו של האם. לכן, במצב שבו הילדים נמצאים במשמורת אצל האב, תחויב גם האם לשלם לאב את מזונות הילדים כאשר החלק שתידרש לשלם ייקבע בהתאם לקריטריונים האמורים לעיל.

   במצב של משמורת שווה- מי משלם מזונות?

   בשנים האחרונות עולה מספר הזוגות הגרושים הבוחרים בדרך של משמורת משותפת. במצב זה לילדים זמני שהות שווים אצל כל אחד מההורים. אי לכך, קשה לטעון כי יש לאב חובה לשלם סכום גבוה יותר של מזונות שהרי, אין כל הבדל בזמני השהות של הילדים.

   באם מדובר במקרה שבו לשני ההורים רמת הכנסה דומה או שווה, חיוב המזונות שחל על האב יבוטל על ידי בית המשפט לענייני משפחה ובמקומו כל הורה ישלם את ההוצאות הנדרשות על הזמן שבו הילדים שוהים אצלו. במקרים של הוצאות חריגות, העלות תחולק בין ההורים.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף