FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  הסכם ממון בין ידועים בציבור [מדריך משפטי]

  כיום אנו עדים לזוגות רבים יותר בישראל שנמנעים מלהינשא, מקיימים אורח חיים של בני זוג ידועים בציבור ומבקשים להסדיר את מעמדם המשפטי באמצעות הסכם ממון בין ידועים בציבור, הנקרא "הסכם חיים משותפים".

  הסכם חיים משותפים בין בני זוג ידועים בציבור מכיר במעמד הזוגיות של בני הזוג, מסדיר את כלל הסוגיות הרלוונטיות לידועים בציבור ומצמצם מחלוקות במקרים של פרידה.

  תוכן עניינים

  לפניכם מדריך משפטי מקצועי שיסקור את מה שחשוב לדעת לפני עריכת הסכם ידועים בציבור.

  מתי נחשבים ידועים בציבור?

  בני זוג המנהלים חיי משפחה ומשק בית משותף, וחיים כבני זוג נשואים לכל דבר ועניין אך נמנעו מלהנשא זה לזו יחשבו לידועים בציבור. הכללים לניהול חיי משפחה ומשק בית משותף הם גמישים מאוד ונבחנים בהתאם לנסיבות. כך למשל נקבע שבני זוג עשויים להחשב כידועים בציבור גם במקרים בהם אינם גרים תחת קורת גג אחת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהי חזקת השיתוף בקרב ידועים בציבור?

   חזקת השיתוף היא חזקה לפיה כלל הרכוש שצברו הצדדים במהלך כל חייהם המשותפים, פרט לירושות ומתנות, הוא רכוש משותף, ובעת פירוד, הרכוש יאוזן ביניהם בחלקים שווים. חזקה זאת ניתנה לסתירה במקרים בהם ישנו הסכם בין הצדדים המורה על חלוקה אחרת ובמקרים בהם הצדדים יוכיחו שלא הייתה ביניהם כוונת שיתוף בנוגע לכלל רכושם או בנוגע לחלק מהרכוש.

   מה יכלול הסכם ידועים בציבור?

   הסכם ידועים בציבור ערוך היטב, יצפה פני עתיד ויגבש את כלל הנושאים הרלוונטיים לבני זוג ידועים בציבור:

   הכרה בזוגיות ומועד תחילת הקשר

   הסכם ידועים בציבור יפתח לרוב בהצהרה של בני הזוג כי הם מנהלים חיי זוגיות. בנוסף חשוב לקבוע בהסכם את המועד בו החלו החיים המשותפים. בניגוד לזוגות נשואים, שם מועד תחילת הקשר הוא מועד תחילת הנישואין, מועד תחילת הקשר בין בני זוג ידועים בציבור עשוי להיות שנוי במחלוקות, במיוחד כאשר יש לכך היבטים כלכליים משמעותיים לעניין חלוקת הרכוש.

   דרכי פירוד

   בניגוד לזוגות נשואים, שם אם אין הסכמה או קביעה אחרת של בית משפט מועד הפירוד יהיה לכל המאוחר ביום מתן הגט, זוגות ידועים בציבור לא נדרשים להליך גירושין ולא ניתן להם גט. מצב זה עלול ליצור מחלוקת קשה בנוגע למועד הפירוד שיש לו היבטים כלכליים משמעותיים לעניין חלוקת הרכוש ותשלומי מזונות.

   לפיכך, הסכם ידועים בציבור צריך לכלול דרכי פירוד בין הצדדים, כך שניתן יהיה לקבוע מועד מדוייק לסיום הקשר. כך למשל בני הזוג יכולים לקבוע כי הפירוד יתרחש 30 ימים לאחר שהצד המבקש את הפרידה יודיע על כך לצד השני בכתב, או 60 ימים לאחר שאחד הצדדים עזב את הבית או כל דרך אחרת הנראת לבני הזוג.

   חלוקת רכוש

   הדרך הטובה ביותר להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג ידועים בציבור, שלא חל עליהם חוק יחסי ממון (בניגוד לזוגות נשואים), היא באמצעות הסכם ידועים בציבור.

   חלוקת הרכוש יכולה להיות מבוססת שיתוף ועל פיה כל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים יחולק ביניהם בחלקים שווים בעת פרידה, או מבוססת הפרדה מלאה או חלקית של הרכוש על פיה הרכוש או חלקים מהרכוש ישארו בבעלות אחד מבני הזוג בלבד.

   ילדים – אחריות הורית, זמני שהות ומזונות

   במקרים בהם לבני הזוג ילדים מנישואין קודמים או שנולדו לזוג ילדים משותפים, מומלץ לכלול בהסכם את כל העניינים הנוגעים לילדים. יש לקבוע בהסכם את חלוקת האחריות ההורית בין בני הזוג, חלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מהוריהם ואת כלכלת הילדים, לרבות מזונותיהם, תשלומי מדור ותשלומים נוספים (מחציות).

   איך מאשרים הסכם ממון בין ידועים בציבור?

   הסכם ממון בין ידועים בציבור יאושר בחתימת שני בני הזוג. חוק יחסי ממון אינו חל על זוגות שלא נישאו, ולפיכך החוק לא מחייב לאשר בבית משפט הסכם ממון בין ידועים בציבור, אלא רק בין בני זוג נשואים.

   אף על פי כן, הסכם בין ידועים בציבור הנוגע גם לילדי בני הזוג חייב לקבל את אישור בית המשפט. כמו כן, הסכם בין בני זוג ידועים בציבור שלא אושר בבית משפט עשוי לעורר מחלוקות עתידיות. על כן, גם במקרים בהם אין ילדים, מומלץ בתוקף לאשר הסכם בין ידועים בציבור בבית המשפט על מנת להקנות לו תוקף של פסק דין ולמזער מחלוקות עתידיות.

   פרידה של ידועים בציבור

   בשורה התחתונה, הסכם בין ידועים בציבור, מסדיר את מעמדם של בני הזוג כידועים בציבור בפני הגופים והרשויות בישראל, קובע את התנהלות בני הזוג במקרה של פרידה, ממזער את נקודות המחלוקות שעשויות להתעורר בעתיד ומקל על פירוק הקשר במקרים של פרידה.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף