FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  שלילת אזרחות פולנית בעקבות קבלת אזרחות ישראלית

  בישראל חיים עשרות אלפי אנשים הזכאים לדרכון פולני. במאמר זה אסביר מי זכאי לאזרחות פולנית, מתי האזרחות הפולנית יכולה להישלל והאם ומתי קבלת אזרחות ישראלית יכולה לשלול אזרחות פולנית.

  תוכן עניינים

  ניתן להיות זכאי לאזרחות פולנית מלידה

  גם אדם שלא נולד בפולין, יחשב מלידה לאזרח פולני, כל עוד לפחות אחד מהוריו הוא אזרח פולין. יש לציין שההורים יכולים לוותר על האזרחות הפולנית של ילדם. עם זאת, אין הדבר מונע לחלוטין מהאחרון לרכוש שוב את אזרחותו הפולנית, והוא יוכל לעשות כן לאחר שימלאו לו 16, אך בטרם ימלאו לו 17 וחצי.

  אינך זכאי לאזרחות פולנית מלידה? ייתכן ואתה זכאי מסיבה אחרת

  סעיף 8 לחוק האזרחות הפולני מסביר שגם אדם שאינו זכאי לאזרחות פולנית מלידה, יוכל, בנסיבות מסוימות, לקבל אזרחות פולנית. על אותו אדם להוכיח שהוא גר בפולין בחמש השנים האחרונות ושהוא מחזיק באישור תושבות.
  במידת הצורך, הוא יצטרך לקבוע תור לשגרירות פולין ולהציג בבקשתו מסמכים המעידים על ויתור על אזרחותו הזרה. כמו כן, במידה ויש לו ילדים שגרים בפולים אף הם, והם תחת חסותו – גם עליהם תחול האזרחות.

  כמו כן, ניתן לקבל אזרחות ודרכון פולני גם מכוח אזרחותו של אחד מאבותיו של המבקש. על המבקש להוכיח לרשויות הפולניות שהוא צאצא של אדם שהייתה לו אזרחות פולנית, ושאדם זה, ואף אחד מצאצאיו עד למבקש, לא איבד אזרחות זו. על אף זאת, אם אחד מהצאצאים איבד את אזרחותו הפולנית לאחר שלילדו מלאו 18, הדבר לא מנתק את שרשרת האזרחות והזכאות לדרכון פולני נשמרת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אובדן אזרחות פולנית

   הדין הפולני מגדיר מקרים שונים בהם אאדם עלול לאבד את אזרחותו הפולנית. לרוב, יש לבקש לוותר על האזרחות הפולנית כדי לקבל אזרחות אחרת. לצורך כך, נדרשת הסכמה של נשיא פולין לוויתור על האזרחות.
   הסכמה לוויתור על האזרחות חלה גם על הילד שנמצא במשמורת של אותו הורה. אם הילד הוא מעל גיל 16, הוויתור על האזרחות יהיה תוך הסכמתו בלבד.
   המקרים הנוספים שבהם אזרחותו הפולנית של אדם עלולה להישלל ממנו הם:

   • אם אדם רכש אזרחות זרה עקב שינוי הגבולות שנגרם כתוצאה ממלחמת העולם השנייה, או שהחזיק באזרחות זרה, ולא חזר לפולין לאחר המלחמה.
   • אם אדם "בגד" או ערק בזמן מלחמה, או פעל בניגוד לאינטרסים של המדינה.
   • אם אישה נישאה לאדם בעל אזרחות שאינה פולנית.
   • אם גבר בעל אזרחות פולנית ואישה שלא הייתה לה אזרחות פולנית, מתגרשים זה מזו – האישה יכולה לאבד את אזרחותה הפולנית אותה קיבלה עקב נישואיה, באמצעות הגשת הצהרה לרשות הפולנית וקבלת אישורה של הרשות.
   • אם הרשות הפולנית זימנה אדם לחזור לפולין והוא סירב לכך.
   • אם אדם התחמק משירות צבאי, הנדרש בפולין.
   • אם אדם נשפט בארץ אחרת בגין עבירה שביצע, שהחוק הפולני מגדירה כפשע, או אם אדם הוא פושע מועד.

   על כל אלה, ניתן להבין שקבלת אזרחות ישראלית אינה שוללת באופן אוטומטי את האזרחות הפולנית.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף