FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  האם כשאין לגרוש כסף – הביטוח הלאומי הוא הכתובת?

  הליך הגירושין הוא הליך מורכב וארוך הכרוך בהוצאות רבות. כחלק מההליך נדרשים בני הזוג לשלם אגרות לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, וכן לשלם שכר טרחה לעורך דין, לבורר או לגורם מגשר. מלבד העלויות הכרוכות בביצוע ההליך עצמו ישנן עלויות נוספות שנדרשים בני הזוג לשאת בהן כתוצאה מההליך כדוגמת מזונות ילדים, מזונות אישה ואף תשלומים שהינם תוצאה של חלוקת הרכוש והנכסים המשותפים.

  בשל העובדה שההליך טומן בחובו הוצאות כספיות מרובות, בני הזוג נדרשים להכין את עצמם מבחינה כלכלית להליך במידה והם בוחרים בו. הדבר פשוט יותר עבור זוגות שבהם שני בני הזוג משתכרים באופן סביר ויכולים לשאת בהוצאות הכרוכות בהליך ובהוצאות הנלוות לו. אולם, כשאחד מבני הזוג חסר הכנסה ההליך הולך ונעשה מורכב יותר.

  במצבים שבהם נפסק על תשלום מזונות ילדים וכן אם הדבר נקבע כחלק מהסכם הגירושין, על הגרוש למלא אחר חובה זו. באם לגרוש אין כסף לשלם את מזונות הילדים- יכולה האישה לפנות למוסד לביטוח לאומי.
  המוסד לביטוח לאומי ישלם לאישה את השיעור דמי המזונות הנמוך ביותר לפי אחד מהסכומים שנקבעו בפסק הדין, במסגרת הסכם הגירושין או לפי תקנות הביטוח הלאומי.

  המוסד לביטוח לאומי יעביר לזכאית אחת לחודש תשלום שמטרתו לכסות את דמי המזונות שהיה צריך הגרוש להעביר. במקביל להעברת התשלום החודשי נוקט הביטוח הלאומי בהליכי הוצאה לפועל כנגד הגרוש בשיעור דמי המזונות שנקבע במסגרת פסק הדין. באם יצליח הביטוח הלאומי לגבות את הסכום שנקבע בפסק הדין מהגרוש, והסכום שניתן לפני כן לזכאית היה נמוך יותר, ההפרש בתשלום יועבר ישירות לזכאית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מי זכאית לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי?

   הזכאות לקבלת סיוע מהביטוח הלאומי לא ניתנת לכל אישה ותלויה בשיעור השתכרותה החודשי. אם הכנסתה החודשית גבוהה מהסכום שהוגדר בתקנות הביטוח הלאומי- לא תוכל האישה לגבות את המזונות מהביטוח הלאומי. יתירה מזאת, אם החייב בתשלום מתגורר יחד עם הזכאית אין היא יכולה לדרוש את הסיוע שמעניק הביטוח הלאומי.

   חשוב לציין כי הפנייה למוסד לביטוח לאומי לקבלת הסיוע אינה מבטיחה את קבלת דמי המזונות. הדבר נובע מכך שלפי תקנות הביטוח הלאומי, נשים המרוויחות 600 שקלים בחודש יקבלו את הקצבה המרבית (3373 שקלים בחודש). אך על כל שקל נוסף שמרוויחה האישה לוקחת המדינה מיסוי בשיעור של 60% , במצבים אלה הקצבה שמקבלת האישה מקוצצת באופן ניכר. משמעות הדבר היא שאישה שמרוויחה בכל חודש יותר מ5500 שקלים אינה זכאית כלל לקבלת מזונות.

   אישה הפונה לבקשת דמי מזונות מהביטוח הלאומי נדרשת להציג פסק דין שקובע את זכאותה. כמו כן, נדרשת האישה להוכיח כי בן זוגה לא משלם את הסכום שנקבע ולצרף תלושי המשכורת שלה.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף