FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  האם ניתן לתבוע פיצוי בגין התחייבות להתגרש

  זוגות רבים עורכים ביניהם הסכם גירושין, ואף מסדירים בו את הסכמותיהם בעניין סידור הגט. אך מה קורה כאשר אחד הצדדים מתחרט ומסרב לקיים את התחייבותו להתגרש? האם ניתן לתבוע ממנו פיצוי בגין ההפרה?

  התחייבות להתגרש היא הסכם חוזי בין שני צדדים, שהפרתו עשויה להקים חובת פיצוי של הצד שנפגע. חשוב שתדעו מה הם הכלים והתרופות העומדים בפניכם במקרים בהם בני הזוג התחייבו להתגרש, ואחד הצדדים הפר את התחייבותו.

  תוכן עניינים

  האם ניתן לכפות על בן זוג בהסכם להתגרש?

  לבית הדין הרבני סמכות ייחודית ובלעדית בענייני גירושין בין בני זוג יהודים. על פי הדין הדתי גט שניתן או התקבל בכפייה ולא מתוך רצון חופשי, הוא גט מעושה שהינו גט פסול. אמנם ישנם מקרים בהם בית הדין הרבני רשאי לחייב ואף לכפות גט, אך זאת בהתאם לכללי הדין הדתי בלבד.

  לפיכך, לא ניתן לחייב בן זוג להתגרש, גם לא באמצעות הסכם גירושין, ולמעשה במקרים בהם בני הזוג התחייבו להתגרש בהסכם, אין כל דרך לאכוף את ההסכמה באמצעות כפייתה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם הסכמה בהסכם להתגרש היא עילת גירושין אם אחד הצדדים התחרט?

   לא, עילת גירושין נקבעת על פי דין כללי הדין הדתי בלבד. אמנם ניתן לבקש סידור גט בהסכמה של הצדדים, אך לא ניתן להתבסס על הסכמה שניתנה בעבר. אם אחד הצדדים התחייב בהסכם להתגרש והתחרט לאחר מכן ובבואם לבית הדין הרבני הוא אינו מעוניין בגירושין, בית הדין הדתי לא יכפה עליו גירושין, אלא במקרים שישנה עילה לגירושין.

   כלומר, במקרה בו אחד הצדדים חזר בו מהסכמה להתגרש, ובבית הדין הרבני הוא מסרב לגירושין, המקרה הנדון יהיה בבחינת שני בני זוג שאינם מסכימים על הגירושין. כלומר בית הדין הרבני יבחן תחילה אפשרות לשלום בית, ולאחר מכן יבחן את עילות הגירושין הקיימות בנסיבות.

   העילות שעשויות לחייב מתן או קבלת גט הן:

   מומים – שהתגלו לאחר הנישואין.

   עקרות – לאחר תקופת המתנה בה לא נולד לצדדים אף ילד.

   התנהגות האישה – עילות כגון בגידה, מעשה כיעור, עבירות על הדת, סירוב לקיים יחסי מין וכדומה.

   התנהגות הגבר – התנהגות אלימה, בגידות מרובות או בגידה משמעותית וארוכת טווח; אי מילוי חובות הגבר על פי הכתובה למלא את כל צרכי האישה, כגון חובתו לכלכל את אשתו, סירוב לקיים יחסי מין וכו'.

   האם ניתן לתבוע פיצויים בשל הפרת התחייבות להתגרש?

   כן. ככלל ניתן לתבוע פיצויים בשל הפרת התחייבות להתגרש. בתי המשפט מאפשרים לתבוע את הנזקים שנגרמו בעקבות הפרת ההתחייבות להתגרש. כך למשל במקרה בו בני הזוג הסכימו ביניהם להתגרש, ולאחר מכן הגבר סירב ליתן גט במשך תקופה ארוכה, בית המשפט פסק שמאחר והוא התרשל כלפי האישה והפר את התחייבותו החוזית, על הגבר לפצות את האישה בסך של 39,000 ₪.

   חשוב לדעת כי עמדת בית הדין הרבני בנוגע לתביעות פיצויים היא כי הן עלולות להוביל למתן גט מעושה שהינו גט פסול, בפרט במקרים בהם אין חיוב דתי במתן גט, ועל כן ישנם מקרים בהם בית הדין הרבני ימנע מלדון במתן הגט עד למחיקת תביעת הפיצויים.

   האם ישנן דרכים נוספות להתמודד עם הפרת התחייבות להתגרש?

   כן. ניתן להגיש תביעה שלא בהסכמה לגירושין בבית הדין הרבני. במקרים בהם בית הדין יקבע כי ישנה עילה לגירושין, ניתן יהיה לחייב ואף לכפות מתן או קבלת גט על הצד המסרב להתגרש.

   אדם המסרב לתת או לקבל גט על אף שבית הדין הרבני קבע שיש עילה לחייבו או לכפות עליו את הגט, יוגדר כסרבן גט. לבית הדין הרבני סמכות להטיל סנקציות על סרבן הגט, הכוללות הגבלות שונות על מתן רשיונות, הגבלות על חשבונות הבנק, הגבלת יציאה מהארץ, שלילת קצבאות להן הוא זכאי, ובמקרים קיצוניים אף הטלה של קנסות ומאסרים ממושכים.

   פיצויים כספיים במקרים שלא ניתן לאכוף חוזה

   בשורה התחתונה, הפרת התחייבות להתגרש הינה הפרת חוזה. במקרה של הפרת התחייבות לא ניתן לתבוע את אכיפת החוזה. יחד עם זאת, בפני הצד הנפגע עומדות תרופות אחרות, כגון זכות לפיצויים עקב ההפרה ותוצאותיה. שימוש בתרופת הפיצוי במקרים בהם לא ניתן לאכוף חוזה, עשוי להרתיע את המפר, ולכל הפחות לזכות את הצד הנפגע בפיצויים עבור הסבל שנגרם לו כתוצאה מההפרה.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר freelawadvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף