FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  דיני ירושה: מהו צו קיום צוואה ומה שימושו?

  צו קיום צוואה מאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף משפטי. בסקירה שלהלן נבין כיצד מקבלים את הצו, איך משתמשים בו ואילו מסמכים יכולים לזרז את התהליך. במסגרת דיני משפחה, צוואה היא מסמך משפטי מחייב אשר לו כפופים המוריש והיורשים. על מנת לממש את הצוואה יש צורך במענה על קריטריונים ברורים מלבד סוגי הצוואות השונים.

  דיני ירושה: מהו צו קיום צוואה ומה שימושו?

  קיימים הבדלים בין עריכת צוואה מול עדים לבין צוואה הנערכת מול רשות שופטת או על ערש דווי. המשמעות המשפטית של כל צוואה יכולה להביא לעיכוב במימוש רצונותיו של הנפטר. על מנת למנוע מצב כזה קיים בחוק מונח בשם צו קיום צוואה. זהו צו אשר מאפשר את מימוש הצוואה, לכן כדאי להכירו ולהבין את ההשלכות שלו על המוריש, על המשפחה המורחבת ועל היורשים הספציפיים המופיעים בתוך הצוואה.

  תוכן עניינים

  למידע מקיף בנושאי ירושות לחץ

  מטרת צו הקיום

  צו קיום הצוואה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה .באופן כללי, לא ניתן לחלק את עזבונו של הנפטר ולממש את הצוואה שהותיר ללא הצו. רבים טועים לחשוב כי מטרת הצו היא לתת מענה על סיטואציה בה הצוואה נתונה לפרשנות ולכן דרושה התערבות של רשות שופטת. בפועל, צו הוא חלק מתהליך מימוש הצוואה גם כאשר היא תקפה וכשרה. במילים אחרות, צו קיום הצוואה מאשר את נוסח הצוואה עליו חתם המצווה ומספק לה תוקף של פסק דין לאחר הוצאת הצו ניתן להמשיך ולממש את האמור בצוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בדיקת התנגדויות

   הדרך בה בוחן הרשם לענייני ירושה את ההתנגדויות הקיימות לצוואה היא פרסום הבקשה לקבלת צו קיום צוואה. הפרסום נעשה בעיתונות וברשומות ייעודיות, על מנת לאפשר לציבור להכיר את הבקשה ולהגיב אליה. מלבד היורשים המוזכרים בצוואה יכול כל אדם המעוניין בצו הקיום להגיש את הבקשה.

   כך משתמשים בצו קיום הצוואה

   צו קיום צוואה יישמר במאגר הממוחשב של משרד המשפטים ובכל לשכות הרשם לענייני ירושההשימוש בצו הקיום הוא על פי המופיע בצוואה. במידה והצוואה אינה כוללת את כל נכסיו של הנפטר, יחולקו רק נכסי העיזבון המופיעים בצוואה על פי צו הקיום וכל השאר יחולק על פי הדין. מעבר לכך, היורשים יכולים להשתמש בצו בכל עת ולא חלה עליו התיישנות .הצו נשמר במאגר הממוחשב של משרד המשפטים ובכל לשכות הרשם לענייני ירושה.

   אלו המסמכים שתצטרכו להגיש

   היות והשימוש בצו קיום הצוואה חשוב ליורשים, כדאי לדעת כיצד מוגשת הבקשה לרשם. מלבד שוברי תשלום חתומים על ידי בנק הדואר או כאלו ששולמו באמצעות האינטרנט יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

   • טופס בקשה – את טופס הבקשה לצו קיום הצוואה יש למלא על פי החוק, לחתום ולאמת מול עורך דין, נוטריון, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.
   • תעודת פטירה – חשוב להגיש אל הרשם לענייני ירושה תעודת פטירה מקורית או לחילופין העתק נאמן למקור.
   • צוואה –לא ניתן לקבל את הצו ללא צירוף הצוואה אל טופס הבקשה ושאר המסמכים האמורים. במידה והצוואה המקורית לא בנמצא יש להגיש בקשה לאישור העתק צוואה ולנמק.
   • הודעה ליורשים – על המבקש להודיע לכל היורשים על הגשת הבקשה בעזרת משלוח הודעה בדואר רשום. לאחר מכן עליו לצרף את האישור על ההודעה אל טפסי הבקשה.

   האם עורך דין יכול לעזור לכם לזרז הליכים?

   ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין. במידה ועורך דין נבחר לייצג את המבקש או את היורשים, עליו להצטייד בייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור. עורך דין המטפל בצו קיום צוואה יכול לזרז את ההליכים משום שהוא מוודא כי כל המסמכים אכן הוגשו כחוק. מעבר לכך, התייעצות עם עורך דין דיני משפחה לגבי הצו עשויה לשפוך אור על אופן השימוש הראוי.

   אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר freelawadvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף