FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  כסף שחור בגירושין – מה עושים איתו?

  על אף שהחוק מחייב כל אזרח לדווח על הכנסותיו ודורש בהתאם לכך תשלום מס, ישנם אנשים שאינם מקפידים על כך. לפי רוב, פערי הדיווח קיימים בקרב עצמאיים אשר נדרשים לדווח על עצמם באופן חודשי ומבצעים דיווח חלקי בלבד בכדי לצמצם את עלות המיסים החודשית או כפי שמקובל לומר בכדי "להעלים מס". הסכום שנצבר בעקבות העלמת המס או בשל ביצוע פעולות אחרות שאינן חוקיות נקרא "כסף שחור" והוא אינו מתועד או מדווח לרשויות או לגורמים נוספים.

  אי לכך, כאשר ישנו זוג שמחליט להתגרש וחלק ניכר מהונו הוא "שחור" תעלה מורכבות מיוחדת ביחס לחלוקת הרכוש בין בני הזוג במסגרת עריכת הסכם הגירושין. שהרי מחד, לא ניתן להוכיח את קיומו של הכסף כיוון שאינו מתועד ומדווח. ומנגד הוכחת קיומו של הכסף השחור עלולה לחשוף את בני הזוג לאכיפה של רשויות המס שתגרור אחריה קנסות ועונשים כבדים.

  תוכן עניינים

  קושי בהוכחת ההשתכרות במקרים של כסף שחור

  מטבע הדברים, כאשר מדובר בכסף שחור, הוא אינו מופקד בבנק ולא מנוהל שום רישום בגינו. על כן יהיה קשה מאוד למצוא ראיות שיעידו על קיומו ויאפשרו לבית המשפט לפסוק בהתייחס אליו בשל אי העמדת ראיות.

  יתירה מזאת, לא רק שקשה לראות את שיעור ההכנסה מהכסף השחור בשל אי דיווח, אלא ששימוש בכסף שחור לפי רוב יבוצע גם כן ללא רישום, תיעוד או קבלות. עובדה זו תקשה על בית המשפט להעריך את רמת החיים ואת שיעור ההוצאות השוטף במסגרת הערכת הכספים וחלוקת הזכויות כחלק מהליך הגירושין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   נקודות שיש לבחון בכדי להוכיח שימוש של בן הזוג בכסף שחור

   1. בחינת רמת החיים – על מנת לאתר הכנסות בלתי מדווחות ניתן לבחון את רמת החיים של מי שטוען להכנסה נמוכה. באם לא מתקיימת התאמה בין אורח החיים לשיעור ההכנסה המדווח יש לבחון האם רמת החיים הינה תוצר של הלוואות שלקח אותו האדם. באם לא קיימות הלוואות אך קיימת סתירה בין רמת החיים לבין שיעור ההכנסה המדווח יש סיכוי גבוה שאכן מדובר בהכנסות בלתי חוקיות/מדווחות. השערה מסוג זה לא תהווה ראייה לבית המשפט אך תוכל לשמש כבסיס לחקירה שתוביל למסקנה זו באופן מוכח.
   2. בחינה של שיעור ההוצאות – כאשר ההוצאות גבוהות משיעור ההכנסות והדבר נמשך לאורך זמן וללא קיומה של הלוואה מסודרת, הדבר עשוי לשמש כהוכחה להעלמת מס או לניסיון להברחת נכסים.
   3. מתן צו לגילוי מסמכים – כחלק מתביעת רכוש בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה ניתן לעתור ולבקש אישור לקבלת צווים לגילוי מידע אל מול הבנק או אל מול גופים/ מוסדות אחרים. גילוי מידע מסוג זה עשוי לשפוך אור על התמונה ולדייק את מצב הדברים.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף