FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  האם בגירושין יש לחלק גם את הירושה בין שני הצדדים? (מדריך משפטי)

  האם ירושה נחשבת כרכוש משותף של בני זוג? זוגות רבים שמתגרשים תוהים האם עליהם להתחלק בכספי ירושה בעת גירושין. המאמר הבא ידון בסוגיה זו.

  האם בגירושין יש לחלק גם את הירושה בין שני הצדדים? (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  האם על פי חוק, ירושה שייכת לבני זוג באופן שווה?

  החוק קובע, כי בעת גירושין תהיה חלוקה שווה בין רכושם של בני זוג.

  עורך דין ירושה יוסף גביזון מסביר כי ככל שבני זוג נישאו לפני שנת 1974, חלה עליהם חזקת השיתוף שהיא כלל משפטי שנקבע בפסיקה וקובע כי נכסי בני זוג יחולקו באופן שווה בעת גירושין וזאת מתוך ההנחה כי שניהם תרמו למאמץ התא המשפחתי.

  במידה ובני זוג נישאו לאחר שנת 1974, חוק יחסי הממון יחול עליהם.

  חוק יחסי הממון בין בני זוג נוצר מתוך הפסיקה ומחלק את רכושם של בני זוג באופן שווה, אולם באופן מסודר יותר על ידי איזון משאבים ואף מחריג נכסים שהתקבלו בירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי הבן זוג יהיה זכאי לחלק בירושה?

   הכלל הוא, מסבירה אורלי מנע שני, עורכת דין לדיני משפחה וירושה – כי ירושה לא נחשבת לנכס משותף שנצבר על ידי בני זוג יחד, עם זאת, קיימים מקרים בהם הבן זוג יכול להוכיח כי חלה כוונת שיתוף בנכסים ועל כן הם יכנסו לגדר איזון המשאבים.

   מתי כוונת שיתוף בנכס מתקיימת?

   רישום הנכס על שם בן זוג – רישום נכס שהתקבל בירושה על שם בן זוג מעיד באופן מובהק על כוונת שיתוף בנכס ויהווה ראיה חזקה לכוונת השיתוף. ככל שהיורש יטען כי לא הייתה בכוונתו לשתף את הנכס עם בן זוגו, יוטל עליו נטל גבוה יותר להסביר מדוע נרשם בן זוגו כבעל הנכס באופן משותף.

   מגורים בדירה שהתקבלה בירושה – הדבר עשוי להעיד על כוונת שיתוף בנכס, בפרט במקרים בהם בן הזוג משקיע בהשבחת הדירה על ידי כספיו או כספים משותפים. בפסיקה, נקבע כי דירת מגורים מהווה נכס משפחתי בו בני זוג השקיעו, על כן, הנטל על מי שמבקש לטעון שלא התכוון לשתף את הדירה יהיה גבוה יותר מאשר במקרה של נכס שלא משמש לדירת מגורים.

   שימוש בכספי ירושה לצורך משק הבית המשותף – שימוש בכספים או במיטלטלין שהתקבלו מהירושה לצרכי משק הבית המשותף של בני זוג מעלה כוונה ברורה לשיתוף נכסיהם. דוגמא לכך, היא קנייה של נכס מכספים שהתקבלו בירושה ורישומו על שם שני בני זוג או הפקדת כספי ירושה לחשבון הבנק המשותף.

   שימוש בפירות נכסי הירושה לצורך משק הבית המשותף – ככל שבני זוג נהנים מדמי שכירות או כספים המתקבלים מדירה בירושה לצורך הוצאות משותפות, הדבר עשוי להעיד על כוונת שיתוף בירושה שהתקבלה.

   כיצד ירושה של מתגרשים שערכו הסכם ממון תתחלק?

   בני זוג שהתגרשו וערכו הסכם ממון שאושר כדין, יכולים לקבוע כרצונם כיצד הירושה תתחלק ובאופן שונה לגמרי מהקבוע בחוק יחסי ממון. באפשרותם גם לשלול את זכותו של הבן זוג בירושה, גם במקרים בהם כספי הירושה משמשים את בני הזוג במשותף.

   בני זוג שהתגרשו וערכו הסכם ממון שאושר כדין, יכולים לקבוע כרצונם כיצד הירושה תתחלק

   הדרך הטובה ביותר להגן על כספים בירושה היא באמצעות הסכם ממון שיפריד בין הנכסים שהתקבלו בירושה באופן ברור וימנע ספקות לגבי כוונת שיתוף בנכסים. חשוב לציין, כי הסכם ממון שאושר על ידי ערכאה שיפוטית וקיבל תוקף של פסק דין, לא יבוטל בקלות, לכן, טענות כנגדו יתקבלו לעיתים רחוקות.

   ככל שלא ערכתם הסכם ממון, עליכם לנהוג בזהירות בכספי הירושה שהתקבלו ולהקפיד על הכללים הבאים –

   • להפריד רכוש מהרכוש המשותף שלכם
   • להימנע משיתוף נכסים כספים, או רווחים המתקבלים מנכסים מהירושה.

   בסיכומו של דבר, הדרך הטובה ביותר להסדיר את נושא חלוקת כספי הירושה של בני זוג בעת גירושין, היא הסכם ממון שיבהיר וידייק כוונתכם בחלוקת הירושה בעת הגירושין.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף