FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  זכויות אישה גרושה עם ילדים בביטוח הלאומי

  כדי למנוע התדרדרות כלכלית של נשים גרושות ולאפשר להן לגדל את ילדיהן באופן תקין, המוסד לביטוח לאומי הגדיר מספר זכויות עבור אימהות גרושות. אם את נמצאת בהגדרה הזו, או שוקלת גירושין עם ילדים, חשוב שיהיה לך את המידע הבא על זכויותייך במוסד לביטוח לאומי.

  זכויות אישה גרושה עם ילדים בביטוח הלאומי
  גירושין הם צעד שלעולם אינו קל, ומדובר באתגר גדול אף יותר כאשר יש ילדים בעניין. למרבה הצער, למרות שאנו במאה ה-21, גירושין עלולים לגבות מחיר כבד מאימהות – בייחוד אם הילדים עוברים לחזקתן.

  תוכן עניינים

  זכאות לדמי מזונות

  חוק הבטחת תשלום (חוק המזונות) מוגדר עבור ילדים ונשים, תושבי ישראל, אשר קיבלו פסק דין לתשלום מזונות, אך הם אינם מקבלים את התשלומים מהאדם שחייב במזונות. במקרה של נשים גרושות, מדובר במקרים שבהם האב אינו משלם את דמי המזונות שחויב בהם במסגרת תהליך גירושין. במקרים הללו הביטוח הלאומי ישלם לאם דמי מזונות חודשיים, תוך גבייה של דמי המזונות מהחייב. הסכום שתקבל אם גרושה יהיה הסכום שנקבע בפסק הדין או הסכום אשר נקבע בתקנות (הסכום הסופי יהיה הנמוך מבין השניים).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אם קרה והביטוח הלאומי גבה את מלוא סכום המזונות מהחייב, והסכום הזה גבוה מסכום דמי המזונות ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי – האישה תקבל את מלוא ההפרש. ומה קורה במקרים שבהם פסק הדין נמוך מסכום התקנות? במקרים האלו יש לבדוק את הזכאות להשלמת הכנסה במחלקה להבטחת הכנסה.

   מענק לימודים

   אימהות גרושות זכאיות לקבל דמי מענק לימודים על ידי המוסד לביטוח לאומי. במקרה שבו לאם יש חזקה על הילדים, היא תקבל את הקצבה של מענק לימודים. חשוב להדגיש ולומר שיש לבדוק האם את עומדת בתנאים המפורטים למענק לימודים עבור שנת הלימודים שעבורה את מעוניינת לקבל את המענק.

   קצבת ילדים

   זכאות נוספת לאימהות גרושות מהמוסד לביטוח לאומי היא קצבת ילדים. קצבת ילדים תשולם לידי האם, אלא אם כן הילדים נמצאים בחזקת האב בלבד. אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה על חלוקת קצבת הילדים, ניתן לחלק את הסכום – בתנאי שהקצבה תעבור להורה אחד בלבד במלוא סכומה.

   קצבת ילדים תשולם לידי האם, אלא אם כן הילדים נמצאים בחזקת האב בלבד.
   ישנם מקרים שבהם חלק מהילדים נמצאים בחזקת וחלק מהילדים נמצאים בחזקת האם. כאשר זה המצב, כל הורה יקבל קצבת ילדים עבור הילדים שנמצאים בחזקתו, על פי המפורט בפסק הדין. כדי לקבל את החלוקה הזו, יש להגיש בקשה לפיצול תיק בסניף המקומי השל הביטוח הלאומי.

   השלמת הכנסה

   כדי לקבל הבטחת הכנסה, יש לעמוד בתנאי הסף של הביטוח הלאומי. אימהות גרושות יכולות להיות זכאיות להבטחת הכנסה, ובתנאי שהן עומדות בתנאים שנקבעו למטרה הזו. אם הכנסתך נמוכה במיוחד, ייתכן שתהיי זכאית להבטחת הכנסה לצד דמי מזונות מהביטוח לאומי.

   זכויות נוספות לאימהות גרושות

   תהליך גירושין מוביל לעתים ליציאה של האב מהתמונה לחלוטין. כאשר זה קורה, אימהות גרושות מקבלות מעמד של אימהות חד – הוריות, והן זכאיות לסיוע נוסף מהמוסד לביטוח לאומי:

   1. הטבות במיסוי – אימהות חד הוריות זכאיות לתוספת של נקודת זכות נוספת בנוסף לנקודות עבור כל אחד מילדיה.
   2. ימי מחלה נוספים – כל הורה זכאי לתוספת של שמונה ימי מחלה עבור מחלת ילדים. אימהות חד-הוריות זכאית לשמונה ימים נוספים. במקרה של ילד עם נכות או מוגבלות המספר הזה עולה ל-15 ימים נוספים בשנה.

   סיוע שלא מהביטוח הלאומי

   1. הנחות בתשלומי חשבונות חשמל – אימהות חד הוריות לשלושה ילדים לפחות זכאיות להנחה בתשלומי חשבונות החשמל (גם אם הן מקבלות מזונות או הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.
   2. הנחות על תשלומי ארנונה – אימהות חד הוריות יכולות לקבל עד 20% הנחה בתשלומי ארנונה (בכפוף להחלטת הרשות המקומית).
    אימהות גרושות חד-הוריות עם הבטחת הכנסה/תשלומי מזונות מהביטוח הלאומי יכולות לקבל עד 70% בתשלומי ארנונה.
   3. הנחות מרשויות מקומיות – רשויות מקומיות בישראל מעניקות זכויות שונות לאימהות חד הוריות, דוגמת הנחות על חוגים, תשלומים לקייטנות, תשלומים לאטרקציות עירוניות, ועוד.
   4. סיוע בדיור – סיוע חשוב נוסף לאימהות חד הוריות הוא סיוע בדיור. המשרד לשיכון ובינוי מעניק זכויות רבות במקרים הללו, דוגמת הנחה בשכר דירה, משכנתא מוגדלת, מענקים, ועוד.

   האם גם לגבר גרוש יש זכויות בביטוח הלאומי?

   גם לגבר גרוש יש זכויות בביטוח לאומי. גבר גרוש שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית, זכאי לזכויות בביטוח לאומי כמו אישה גרושה עם ילדים. כך הוא עשוי להיות זכאי לקבל לידיו את תשלום קצבאות הילדים ואף זכאי לקבל מענק לימודים, אם הוא עומד בתנאים שנקבעו.

   על מנת לקבל את הזכויות, על הגרוש להגיש טופס בקשה לביטוח הלאומי, ולבקש להעביר את הזכויות על שמו. לטופס הבקשה עליו לצרף הוכחות שהילדים נמצאים בחזקתו. לצורך כך יש לצרף הסכם גירושין או פסק דין גירושין שמורה שהילדים הם בחזקתו של הגבר.

   תופעה לא ראויה: ניצול לא הולם של זכויות האישה בגירושין?

   במקרים בהם האב מתחמק מתשלום מזונות, האישה רשאית להגיש תביעה לביטוח לאומי ולקבל מהם תשלום של דמי מזונות, על מנת שלא תישאר ללא דבר. תופעה לא ראויה שלעיתים מתרחשת, היא ניצול לא הולם של זכות זו.

   כך למשל אם האישה שמקבלת תשלום מזונות מהביטוח הלאומי, תגיש תביעה נוספת גם להוצאה לפועל על מנת שיחייבו את האב בתשלום, יהיה זה ניצול לא הולם של זכויותיה בגירושין. כאשר ייוודע לביטוח לאומי על כך, ביטוח לאומי יהיה רשאי להפסיק את התשלום באופן מידי ואף לחייב את האישה בתשלום היתר שקיבלה.

   בנוסף גם במקרים בהם אב לא שילם דמי מזונות, ולאחר מכן האב חזר לשלם בעצמו את דמי המזונות, אך האישה לא הודיעה על כך לביטוח לאומי, מדובר בניצול לא הולם של זכויותיה. ביטוח לאומי עשוי לתבוע את דמי המזונות ששילם לאישה, בחזרה. לכן יש ליידע את הביטוח הלאומי בכל שינוי שהתרחש, או לפנות במקרה הצורך, לבית המשפט, בבקשה מתאימה.

   לסיכום

   אם עברת תהליך גירושין עתידה להיות אם גרושה, חשוב שתכירי את זכויותייך. המוסד לביטוח לאומי מעניק הקלות ותשלומים לאימהות גרושות עם ילד אחד או מספר ילדים. בנוסף, אם את אם לילדים נכים או בעלי מוגבלות – יש לך זכאות לזכויות נוספות. כל מקרה נבחן לגופו במוסד לביטוח לאומי, וחשוב שתבררי את הזכאות שלך בסניף המקומי של הביטוח הלאומי וגם ברשויות מקומיות על מנת שתוכלי לממש את זכויותייך.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף