FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  האם זוגות חד מיניים גרושים משלמים מזונות?

  זוגות חד מיניים רבים כיום מתחתנים, מרחיבים את התא המשפחתי ומגדלים ילדים יחד, בדומה לזוגות שאינם חד מיניים. אך רישום ההורות אצל זוגות חד מיניים הוא שונה, ולכך השפעה גם על חובת תשלום המזונות של ההורה.

  האם זוגות חד מיניים גרושים משלמים מזונות?

  האם זוגות חד מיניים גרושים חבים אוטומטית בתשלום מזונות ילדיהם של בן הזוג? כיצד בית המשפט קובע את נטל חלוקת המזונות כאשר מדובר בשני אבות או שתי אמהות? ומה עושים כאשר לילד אחד יש שלושה הורים?

  תוכן עניינים

  איך זוגות חד מיניים נרשמים כהורים לילד?

  כאשר מדובר בגבר או אישה חד מיניים, בן או בת הזוג לא ירשמו באופן אוטומטי כהורה נוסף של הילד, גם אם הם נשואים ואף אם מתקיים קשר ביולוגי בין בן או בת הזוג לבין הילד. זוגות חד מיניים נדרשים להוציא צו אימוץ או צו הורות פסיקתי, על מנת להירשם כהורי הילד.

  כך למשל במקרה שאישה יולדת באמצעות תרומת ביצית של בת הזוג שלה ותרומת זרע של אדם אנונימי, תירשם היולדת באופן אוטומטי כאמו של הילד, בעוד בת הזוג שתרמה את הביצית, תזדקק לצו הורות פסיקתי על מנת להירשם גם כן כאמו, וזאת על אף שקיים קשר גנטי בינה לבין הילד.

  צו ההורות הפסיקתי יכול להינתן גם להורה שאין לו כלל קשר גנטי לילד, אך ורק מכוח הנישואין או החיים המשותפים עם בת הזוג, וזאת בתנאי שעמד בתנאים שנקבעו וכל עוד לילד אין הורה ביולוגי נוסף. המשמעות היא שלילד יכולים להיות שני הורים בלבד, ובמקרים בהם לילד יש הורה ביולוגי נוסף, הדבר עשוי להשפיע על סוגיית המשמורת והמזונות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   איך מתחלקת המשמורת בין זוגות חד מיניים גרושים?

   משמורת לבן או בת הזוג שנרשמו כהורה של הילד

   כאשר שני בני זוג חד מיניים רשומים כהוריי הילד, חלוקת זמני השהות של ההורים עם הילד תהייה בדומה לזוגות שאינם חד מיניים. החלוקה תקבע בהתאם להסכמות בין ההורים ובהעדר הסכמה בהתאם לקביעת בית המשפט, ובכפוף לטובת הילד.

   משמורת לבן או בת הזוג שלא נרשמו כהורה של הילד

   כאשר בן או בת הזוג לא נרשמו כהורה הילד, והם מעוניינים בזמני שהות בית המשפט יבחן ראשית האם לילד יש הורה נוסף.

   לילד אין הורה נוסף על בן זוגו של ההורה: בית המשפט עשוי לקבוע, בהתאם לטובת הילד, זמני שהות עם בן זוגו של ההורה, ששימש לו הורה פסיכולוגי, גם אם הוא לא נרשם באופן רשמי כהורהו של הילד.

   לילד יש הורה נוסף על בן הזוג של ההורה: נכון להיום בית המשפט פסק כי החוק קובע שלילד יכולים להיות שני הורים בלבד, והוא לא מכיר בהורות משולשת, ובזכויות הנובעות מעצם ההורות. לפיכך בית המשפט לא יפסוק זמני שהות עם בן זוגו לשעבר של ההורה, כאשר לילד יש שני הורים.

   יחד עם זאת, מכוח הסכם בין ההורים ניתן לקבוע חלוקה מחייבת של זמני שהות, בכפוף לטובת הילד. כמו כן, גם במקרים בהם לא נערך הסכם, בית המשפט הבהיר כי ישנן דרכים נוספות להמשיך את קיום הקשר בין ההורה לילד, כפי שהקשר מתקיים עם בני משפחה קרובים אחרים, ודמויות משמעותיות בחייו של ילד שאינן הוריו.

   איך קביעת משמורת של בני זוג חד מיניים משפיעה על תשלום המזונות?

   בן זוג של הורה הנרשם כהורה של הילד:

   עם הזכויות וההכרה בהורות על הילד באות גם החובות, ומי שנרשם כהורה של ילד של בן זוגו, יחוייב גם בנטל תשלום מזונות הילד, בהתאם לחוק.

   בן הזוג לא נרשם כהורהו של הילד:

   בית המשפט יבחן האם חלה עליו החובה לשלם מזונות.

   לשם כך בית המשפט יבחן האם בן הזוג היה שותף להחלטה על לידת הילד, והאם נוצר לאחר הלידה קשר הורי בין בן הזוג לבין הילד. רק במקרים בהם בית המשפט יקבע כי מתקיים קשר הורי בין הילד להורה, הוא יפסוק חיוב במזונות, וזאת גם אם ההורה לא נרשם באופן רשמי כהורהו של הילד.

   מי משלם מזונות בגירושין של בני זוג חד מיניים?

   בגירושין של בני זוג חד מיניים, שני ההורים, לא משנה מה מינם, נושאים בנטל המזונות על הילד. בשונה מזוגות נשואים, הדין האישי לא חל על זוגות חד מיניים, והמזונות אינם נקבעים בהתאם לדין הדתי. המשמעות היא שהמזונות, בכל גיל, יחולקו בין שני האבות או בין שתי האימהות, בהתאם לזמני השהות שנקבעו, ולפערי השכר בין בני הזוג.

   המזונות, בכל גיל, יחולקו בין שני האבות או בין שתי האימהות, בהתאם לזמני השהות שנקבעו

   בפועל מי שישלם מזונות בגירושין של בני זוג מאותו המין, יהיה ההורה ששכרו גבוה יותר באופן ניכר, או שזמני השהות עמו מצומצמים יותר. במקרים בהם אין פערי השתכרות גבוהים, וזמני השהות הם דומים, יתכן ואף אחד מההורים לא ישלם מזונות, אלא כל הורה יממן את צרכי הילד באופן ישיר כאשר הילד שוהה עמו.

   הסכם מזונות בין הורים חד מיניים

   בשורה התחתונה, לזוגות חד מיניים כדאי לערוך הסכם הורות הכולל את נטל תשלום המזונות על הילד, ובמיוחד אם מעורבים בגידול הילד יותר משני הורים.

   מומלץ לזוגות חד מיניים לערוך הסכם משולב, שיכלול את כל האספקטים הנוגעים להורות על הילד: זהות ההורים, זמני השהות של כל אחד מההורים עם הילד, ונטל חלוקת המזונות בין ההורים.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף