FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  הפרת הבטחת נישואין

  הצעות נישואין הם דבר מיוחד ומרגש, אך דווקא בשל ההתרגשות לא פעם קורה שאחד מבני הזוג משיב בחיוב להצעה ומתחרט. מקרים מסוג זה נקראים הפרת הבטחת נישואין.

  לפי מערכת המשפט בישראל הפרת הבטחה להינשא מהווה עילה לתביעה. מקורה של עילת התביעה במקרים מסוג זה היא בחוק החוזים הישראלי וכן בדין האנגלי. תביעה זו מוגשת לפי רוב בשל הנזק הכלכלי הנלווה לביטול ההבטחה וכן בגין עוגמת הנפש שנגרמת לבן הזוג שסירבו להצעתו. באם יוכח שנכרת חוזה, מועד הכריתה שלו בין בני הזוג הוא בעת הצעת הנישואין ומרגע שניתנה ההסכמה להצעה.

  תוכן עניינים

  בשל העובדה שעילת התביעה במקרה זה היא חוזית על התובע להוכיח כי במסגרת ההסכמה להצעה נכרת חוזה. לפי החוק, חוזה נכרת כאשר שני הצדדים התכוונו ליצור ביניהם מצב משפטי מחייב. על כן, הצד שטוען להפרת הבטחת נישואין יידרש להוכיח כי הסכמתו של בן הזוג המפר היא מלאה ונעשתה מתוך גמירות דעת.

  כיצד ניתן להוכיח הבטחת נישואין?

  ההצעה להינשא מקורה בתחום הרגשי ועל כן הוכחתה בבית המשפט אינה פשוטה. ניתן להוכיחה על ידי הצגת עובדות המגבות ומוכיחות את רצונו של הצד המפר להינשא. לדוגמא ביצוע טקס אירוסין, בירורים בנוגע לאולמות אירועים וספקים לחתונה או ביידוע של קרובים ובני משפחה בעניין החתונה. כלומר, בית המשפט יכיר בקיומה של הבטחה זו רק על ידי הצגת הוכחות ברורות ומוצקות לקיומה של גמירות דעת מצד בן הזוג שרוצה להפר את ההבטחה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   פיצויים בגין נזק כספי

   לאחר שהוכח בפני בית המשפט כי אכן מדובר בחוזה שנכרת בין בני הזוג והופר, יעבור בית המשפט לדון בהערכת הנזק. האדם שהפרו עבורו את ההבטחה יוכל לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים הנלווים להפרה. על מנת לקבל את הפיצוי על התובע להוכיח את הנזקים שנגרמו לו תוך הערכה של היקפו.

   במצבים מסוג זה הפיצוי המרכזי שבו יכיר בית המשפט הוא לפי רוב פיצוי בגין הנזק הממוני. הנזק הממוני יכול שיתבטא בהוצאות עבור האירוסין והחתונה כמו רכישת בגדים, תשלום לאולם לספקי שירות נוספים ועוד. את הנזקים ההלו יציק התובע בליווי קבלות רלוונטיות שיהיו אסמכתאות לנזק שנגרם לו.

   פיצויים בגין נזק נפשי

   מלבד הנזק הכספי שנגרם בהפרת ההבטחה להינשא וודאי שהדבר מלווה גם בנזק נפשי לא קטן ובעוגמת נפש רבה. הדבר יכול להתבטא במבוכה שבהודעה חוזרת לבני המשפחה והקרובים על הביטול וכן עוגמת נפש וצער עבור בן הזוג שסירבו להצעתו.

   לפי רוב, בתי המשפט לא מכירים בנזקים נפשיים במקרים מסוג זה ומתמקדים בעיקר בפיצוי בגין הנזק הממוני שנגרם. במקרים יוצאי דופן כאשר נסיבות המקרה מצביעות על פגיעה נפשית ניכרת וחמורה ביותר ייתכן ובית המשפט יתחשב בה ויפסוק על מתן פיצויים בגינה.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר freelawadvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף