FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  הפרת הבטחת נישואין [מדריך משפטי]

  הצעת נישואין יכולה להיות ארוע מרגש שיותיר לבני הזוג זכרון מתוק לספר עליו לנכדים. אך מה קורה כאשר בן הזוג מתחרט ומפר את הבטחת הנישואין? מה מעמדה המשפטי של הבטחת נישואין? ומה הן ההשלכות של הפרת ההבטחה?הפרת הבטחת נישואין היא מקרה מיוחד של הפרת חוזה בין שני צדדים שעשויה להקים חבות בפיצוי הצד שנפגע. אם הבטחת נישואין והתחרטתם או אם בן הזוג שלכם הבטיח לכם הרים וגבעות ונותרתם ללא כלום, חשוב לנו שתקבלו את כל המידע המשפטי הנחוץ לכם.

  תוכן עניינים

  מהי הבטחת נישואין?

  הבטחת נישואין היא התחייבות חוזית, לרוב בעל פה, כלפי אדם אחר, להנשא לו. הפרת ההבטחה, בדומה להפרת חוזה, עשויה לחייב את המפר בתשלום פיצויים לצד הניזוק.

  כיצד מוכיחים הבטחת נישואין?

  כדי להוכיח האם התקיימה הבטחת נישואין יש לבחון את הנסיבות הכלליות של בני הזוג את הנסיבות בהן ניתנה ההבטחה, את כוונת הצדדים ואת תוכן ההבטחה. לא כל הבעת רצון להנשא מקיימת הבטחת נישואין, ולא כל שיחה על רצונו של אדם לבלות את חייו עם בן זוגו תהווה הבטחה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   על מנת להוכיח הבטחת נישואין יש להציג ראיות ממשיות לכך שהתקיימה הבטחת נישואין. כך למשל עריכת טקס אירוסין, קביעת מועד לחתונה, יידוע בני משפחה וקרובים על האירוסין וכיוצ"ב עשויים להעיד על כך שהתקיימה הבטחת נישואין.

   האם ניתן לתבוע בגין הפרת הבטחת נישואין?

   הפרת הבטחת נישואין, בדומה להפרת התחייבויות אחרות עשוייה לגרום לצד שהסתמך על ההבטחה לנזקים, ולזכות אותו בסעד כספי.

   יחד עם זאת יש להבחין בין שני סוגי תביעות:

   תביעה חוזית:

   ניתן לתבוע את מי שהפר הבטחת נישואין בגין הפרת חוזה:

   חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970 קובע כי צד שנפגע מהפרת חוזה זכאי לתבוע פיצויים בעד הנזק שנגרם לו מהפרת החוזה, במקרה שהמפר ידע על הנזק או שהיה עליו לצפות אותו מראש בעת כריתת החוזה, כתוצאה אפשרית מהפרתו.

   תביעה חוזית עשויה לזכות את הצד שהסתמך על הבטחת הנישואין וניזוק בשל הפרת ההבטחה.

   כך למשל במקרה בו הוא הוציא הוצאות בעבור אולם ארועים, שלח הזמנות, הזמין קייטרינג וכדומה, בית המשפט עשוי לחייב את המפר בשיפוי הצד על הוצאותיו בגין תכנון החתונה. כמו כן במקרים מסויימים, בית המשפט עשוי גם לחייב את המפר בפיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה כתוצאה מהפרת ההבטחה.

   תביעה נזיקית:

   לא ניתן לתבוע את מי שגרם להפרת החוזה בגין עוולת גרם הפרת חוזה:

   פקודת הנזיקין קובעת כי צד שלישי שגרם ביודעין ובלי צידוק מספיק להפרת חוזה, ניתן לתבוע ממנו פיצויים בגין הנזקים שנגרמו. לעוולה זו ישנו חריג לפיו היחסים הנוצרים על ידי נישואין לא ייחשבו כחוזה לעניין זה. לשון החוק אינה קובעת במפורש כי הבטחת נישואין הינה בגדר החריג, אך נקבע בפסיקה כי לא ניתן לתבוע את מי שגרם להפרת הבטחת נישואין בגין עוולה זו.

   עמדת בתי המשפט בנוגע להפרת הבטחת נישואין

   עמדת בית המשפט בנוגע להפרת הבטחת נישואין היא בהתאם לכלל הציבורי לפיו הבטחות יש לקיים. בית המשפט קבע כי הבטחת נישואין הינה חוזה משפטי תקף, שניתן לתבוע פיצוי בגין הפרתו. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שלא קל להוכיח את העובדות, וכי נדרשות ראיות ממשיות להוכחת יסודות התביעה העיקריים לפיהם:

   • התקיימה הבטחת נישואין – הוכח כי הצדדים גמרו בדעתם להנשא.
   • החוזה הופר – הצדדים לא נישאו בגין התנהלותו של הצד המפר.
   • נגרם לצד התובע נזק מההפרה – התובע הסתמך על הבטחת הנישואין ונגרם לו נזק בשל הפרת החוזה. הנזק שנגרם יכול להיות גם נזק לא ממוני כגון עוגמת נפש, יחד עם זאת, בית המשפט לא נוטה לפסוק סכומים גבוהים בגין כך, והוא אינו פוסק פיצויים עונשיים, אלא באופן מידתי בהתאם לנזק שנגרם, לפי שיקול דעתו.

   חיוב המפר הבטחת נישואין בפיצויים

   בשורה התחתונה, יש לקחת בחשבון בטרם למתן הבטחת נישואין את השלכותיה המשפטיות. הבטחת נישואין הינה חוזה בעל תוקף משפטי המקים הסתמכות של הצד השני על קיום ההבטחה. במקרים בהם נגרם נזק, להפרת ההבטחה עשויות להיות השלכות כלכליות והיא עשויה לחייב את המפר בפיצויים.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר freelawadvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף