FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  השתתפות בני זוג גרושים בהוצאות חריגות אחרי הגירושין

  ההוצאות עבור גידול ילדים הן רבות. המספרים מדברים על כך שגידול ילד בישראל, עולה על מיליון שקל לילד עד גיל 18. כאשר ההורים מתגרשים ההוצאות רק תופחות. תשלומי מזונות הילדים, אינם מסתכמים רק בהוצאות שוטפות וקבועות, אלא מתווספות להן גם הוצאות חריגות.

  מה הן הוצאות חריגות בגירושין? מי משלם על הוצאות חריגות בגירושין? מתי הוצאה חריגה היא נחוצה? האם חובה לשלם עבור כל הוצאה חריגה שההורה השני הוציא? וכיצד ניתן לצמצם סכסוכים על רקע הוצאות חריגות אחרי הגירושין?

  תוכן עניינים

  מה הן הוצאות חריגות בגירושין?

  הוצאות חריגות בגירושין, הן הוצאות נוספות על ההוצאות הקבועות עבור הילדים. במסגרת הוצאות אלה נכללות שתי הוצאות חריגות עיקריות:

  הוצאות חינוך חריגות

  הוצאות החינוך החריגות הן הוצאות נוספות על ההוצאות הרגילות המכוסות בתשלומי המזונות הקבועים. הוצאות חינוך אלה, הן הוצאות שאינן מסובסדות על ידי המדינה, במסגרת חוק חינוך חובה חינם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כך למשל, מסביר עו"ד שי קדמי, כי הוצאות חינוך חריגות יכולות לכלול, מסגרות חינוך מגיל לידה עד גיל 3, צהרונים, קייטנות, חוגים, שיעורי עזר פרטיים, שיעורי נהיגה וכו'.

   הוצאות בריאות חריגות

   הוצאות הבריאות החריגות הן הוצאות נוספות על אלה המכוסות במסגרת תשלומי המזונות הקבועים, ושאינן ממומנות על ידי המדינה במסגרת סל הבריאות.

   כך למשל הוצאות בריאות חריגות יכולות לכלול, טיפולי אורתודנטיה פרטית, רכישת משקפיים, טיפולים רגשיים, טיפול פסיכולוגי וכו'.

   מי משלם על הוצאות חריגות בגירושין?

   בניגוד לתשלומי המזונות המוטלים על אב יהודי כחובה הלכתית עד גיל 6, תשלומי הוצאות חריגות, מוטלים על שני ההורים במשותף, החל מגיל לידה.

   כיצד התשלום על הוצאות חריגות מתחלק בין שני ההורים?

   בעבר הוצאות חריגות בגירושין נקראו "מחציות", שכן כל אחד מההורים נשא במחצית התשלום. כיום לעומת זאת, בית המשפט נוהג לחלק את תשלום ההוצאות החריגות ביחס לפערי השכר בין ההורים. יצויין כי ההוצאות החריגות, לא תלויות בשום אופן, בזמני השהות של כל הורה עם ילדיו.

   האם חובה לשלם עבור כל הוצאה חריגה בגירושין?

   לא כל הוצאה שהוציא אחד מההורים, תטיל חובה על ההורה השני לשלם בעבורה. רק הוצאה חריגה שהיא נחוצה, תחייב את ההורה השני בתשלום, אלא אם הוסכם ביניהם אחרת מראש.

   מי קובע האם הוצאה חריגה היא הוצאה נחוצה?

   הסכמת ההורים

   הדרך הטובה ביותר לקבוע האם הוצאה חריגה היא הוצאה נחוצה, היא בהסכמה, מראש. ההורים רשאים להסכים על השתתפות בתשלום הוצאות חריגות ביניהם, גם כאשר מדובר בהוצאות שאינן נחשבות כנחוצות. כך למשל במקרים של תשלומים לבית ספר פרטי, תשלום עבור רכישת רכב לילד ואף תשלום עבור טיסה לחופשה בחו"ל עם חברים.

   ככלל ניתן להסכים על נחיצות ההוצאה גם בדיעבד, ולבקש מההורה השני החזר עבור ההוצאה, אך מדובר בנטילת סיכון, כאשר ההורה השני יכול לסרב לשלם עבור ההוצאה החריגה, לאחר שזו כבר הוצאה.

   החלטת הערכאה השיפוטית

   בהעדר הסכמה של בני הזוג על נחיצות ההוצאה, ניתן לפנות לערכאה השיפוטית ולבקש לקבוע כי מדובר בהוצאה נחוצה. אם בית המשפט יקבע כי מדובר בהוצאה חריגה נחוצה, ההורה השני יחוייב לשלם את חלקו בעבור ההוצאה, כנגד קבלה.

   בית המשפט יקבע בדבר נחיצות ההוצאה, בהתאם לנסיבות. כך למשל, כאשר מדובר בקייטנה, בית המשפט יבחן את נחיצות הקייטנה, בנסיבות המקרה. הוצאה עבור קייטנה לילדים עד גיל 9, כאשר שני ההורים עובדים, תחשב כנראה כהוצאה נחוצה. לעומת זאת, קייטנה מעל גיל 9, או קייטנה כאשר ההורה אינו עובד, סביר להניח שלא תחשב לנחוצה.

   בבואו של בית המשפט לקבוע נחיצות הוצאה, בית המשפט יעזר ויתן משקל מכריע להמלצות הגורמים המוסמכים. כך למשל אם גורם רפואי מוסמך המליץ על טיפול פסיכולוגי, בית המשפט יטה לחייב את ההורה השני בתשלום חלקו בעלות הטיפול.

   מדוע חשוב לפרט את ההוצאות החריגות בהסכם הגירושין?

   בניגוד למזונות השוטפים הקבועים, שעלותם אינה משתנה, הוצאות חריגות הן הוצאות שאינן קבועות ואינן ידועות מראש.

   פירוט ההוצאות החריגות ככל הניתן בהסכם הגירושין, יקל על פרשנויות שונות של בני הזוג, ומקרים מצערים של חוסר תיאום וחוסר הבנה בין ההורים שיובילו להתכתשות על כל הוצאה והוצאה.

   קחו בחשבון שלא תוכלו כנראה לכתוב את כל ההוצאות החריגות שעלולות לצוץ, ולכן כדאי לקבוע מנגנונים שיעזרו לכם להחליט אם מדובר בהוצאה נחוצה, כגון הסתמכות על גורם מוסמך מקצועי מוסכם, פניה לגישור בעת מחלוקת וכו'.

   הסכמה על הוצאות חריגות בגירושין

   בשורה התחתונה, מזונות ילדים לא נגמרים בהוצאות הקבועות והשוטפות, אלא גם בהוצאות חריגות בהתאם לצורך של הילדים באותה העת.

   נסו להגיע להסכמה מראש על חלקו של כל אחד מההורים בגובה ההוצאה החריגה ועל נחיצות ההוצאות החריגות הבולטות, וקבעו מנגנונים שיאפשרו לכם להימנע מריצה לבית המשפט, בכל פעם שיש מחלוקת על הוצאה חריגה שביצע אחד מכם.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף