FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  גברים מסורבי גט – יש כאלה!

  תוכן עניינים

  מהו גט?

  גט הוא מסמך יהודי-הלכתי שבאמצעותו מבצעים את הליך הגירושין. הגט ניתן לאישה על ידי הבעל ובכך מסתיים באופן רשמי קשר הנישואין שלהם. מהרגע שבו ניתן לאישה הגט היא אינה מוגדרת יותר כאישה נשואה ולפי ההלכה היא מותרת לכל גבר אחר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סרבנות גט

   לפי היהדות תנאי מרכזי לקבלת גט הוא קיומה של הסכמה משותפת של שני בני הזוג לגירושין. באם אחד מבני הזוג בוחר שלא להסכים לגט, לדבר יש השלכות והשפעות על המשך הליך הגירושין. לפי רוב, הסרבנות מגיעה מצד הגבר שמסרב לתת גט לאשתו ובכך מונע ממנה נישואים מחודשים. אך על אף שהדבר קורה בתדירות נמוכה יותר, סרבנות הגט קיימת גם כלפי גברים.

   גבר מסורב גט הינו גבר יהודי שאשתו מסרבת להסכים להליך הגירושין, שהרי לפי היהדות כל עוד לא קיבלה האישה את הגט מבעלה אינם רשאים להתגרש. גבר מסורב גט נקלע למצב בעייתי שבו נפגעת חירותו ויכולתו לצאת מקשר הנישואין מוגבלת ומסורבלת.

   סיבות לסרבנות גט

   לפי רוב, הסיבה לסרבנות מצד האישה נעוצה בניסיון לסחוט את בן הזוג ולהוציא ממנו סכומי כסף או עדיפות בחלוקת הזכויות והרכוש כחלק מהליך הגירושין. במצב דברים זה הופך הגט למעין קלף מיקוח. סחטנות גט כמובן אינה מתקבלת בבית הדין הרבני ועשויה לגרור אחריה סנקציות.

   השפעתו של סירוב גט על הגבר

   סירובה של האישה לקבל את הגט מונע מהגבר לבצע את הליך הגירושין כחוק. אך, במקרים של סרבנות גט או אף במצב שבו נעלמו עקבותיה של האישה, נוהג בית הדין הרבני להתיר לגבר להינשא בשנית.

   ההבדל בין מסורב גט למסורבת גט

   1. דין ניאוף – באם יקיים הגבר המסורב יחסים עם אישה אחרת לא יחול עליו דין ניאוף, זאת בשונה מאישה מסורבת גט שעליה יחול דין הניאוף אם יוכח שקיימה יחסים עם גבר אחר.
   2. ממזרות – ילד שתביא אישה מחוץ למסגרת הנישואין (לפני שהתגרשה באופן סדור) ייחשב לממזר, זאת בשונה מילד שייוולד לגבר מחוץ לנישואין.
   3. נישואים שניים לפני סיום הליך הגירושין – לאישה לא תהיה אפשרות להינשא בשנית אם לא קיבלה את גטה, אך לגבר תעמוד אפשרות שכזו בהיתר מיוחד של בית הדין.

   מה יכול מסורב גט לעשות?

   • הטלת סנקציות על הסרבנית מטעם בית הדין הרבני – בכדי לגרום לסרבנית הגט לקבל את גטה יכול בית הדין להטיל עליה סנקציות שונות כמו איסור יציאה מהארץ, חסימת חשבונות בנק ועוד. סנקציות מסוג זה עשויות להקשת מאוד על הסרבנית ולהביאה בעל כורחה למצב שבו תבחר לקבל את הגט.
   • קבלת היתר מיוחד מהרבנות להינשא בשנית. 
   • פנייה לתביעה נזיקית – מסורב הגט יכול לתבוע את הסרבנית בגין פגיעה באוטונומיה שלו, אובדן הנאות חיים ועוד.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר FreeLawAdvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף