FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  ביטול הסכם גירושין עקב עושק וכפייה

  הסכם גירושין הוא חוזה שחתמו בני הזוג שהחליטו להתחיל בהליך גירושין. ההסכם מהווה מסמך שאופיו הוא משפטי ומחייב. מטרת ההסכם היא להסדיר נושאים שונים שעומדים על הפרק כתוצאה מההחלטה להתגרש. 

  עריכת ההסכם עוזרת לבני הזוג לקצר את ההליך ולבצע אותו תוך הסכמה הדדית על נושאים שללא חתימה על ההסכם היו מהווים מקור למחלוקות ולחיכוכים רבים. בשל היותו מסמך בעל אופי משפטי מחייב עולה השאלה ביחס לאפשרות ביטולו.

  תוכן עניינים

  איך אפשר לבטל הסכם גירושין אם הוא מחייב משפטית?

  מבחינה תיאורטית ניתן לבטל כל הסכם תחת עילות מסוימות והדבר נכון גם להסכם גירושין. אולם כל עוד מדובר בהסכם שנחתם מתוך צלילות דעת וכוונה יהיה קשה מאוד לבטל אותו אם לא נמצא בהסכם עצמו סעיף שדן על אפשרות לביטולו או לשינויו.

  כבכל הסכם משפטי אחר, גם הסכם הגירושין נדרש להיות הוגן לשני הצדדים. לכן, אם אחד הצדדים מבקש לבטל את ההסכם שנחתם הוא יידרש להוכיח כי ההסכם הינו תוצאה של רמאות מצד אחד מבני הזוג או לחילופין נחתם בשל מצב של כפייה או איום. כמו כן, ניתן להוכיח שההסכם נחתם מתוך רצון אך תוך הסתרת פרטים מהותיים מההסכם שלאחד הצדדים לא הייתה ידיעה על קיומם.

  כפייה

  כאמור ההסכם מהווה סוג של חוזה ולכן ניתן לבטלו גם בעילות שמאפשרות לבטל חוזה. בחוק החוזים נקבע שכשקיימת כפייה בעת חתימה על חוזה קיימת אפשרות לבטלו. אולם, בכדי לטעון לקיומה של כפייה על הצד שכפו עליו את החוזה להוכיח שלושה דברים:

  1. להוכיח שאכן נעשתה כפייה.
  2. הכפייה נעשתה על ידי הצד השני לחוזה.
  3. הכפייה היא זו שגרמה ליצירת החוזה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עושק

   החוק מציג גם אפשרות לביטול חוזה שנחתם עקב עושק. עושק הוא מצב שבו צד אחד לחוזה מנצל את חולשתו של הצד השני. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בניצול המצוקה של האחר, חולשתו השכלית או הגופנית ואף בניצול חוסר ניסיונו של האחר. לדוגמא כשמדובר בצד אחד שבקיא בחוק ובזכויות שהוא מקנה והאחר לא. מצב כזה עלול לייצר ההסכם שמיטיב בעיקר עם אחד מהצדדים. אם מדובר בחוזה שהתנאים המוגדרים בו גרועים ממה שמקובל בחוזים מאותו הסוג- קיימת גם כן עילה לבטלו.

   בבסיס הטענה לעושק קיימים גם כן שלושה מרכיבים:

   1. הצד העשוק נמצא במצב ירוד מזה של העושק (בשל חולשה שכלית או גופנית, חוסר ניסיון וכדו').
   2. החוזה שנחתם אינו סביר וחורג ממה שמקובל בחוזים דומים.
   3. העושק הוא זה שגרם ליצירת החוזה.

   ביטול ההסכם

   מכאן נראה שם מדובר בהסכם גירושין שנחתם ומתקיימים בו שלושת התנאים שמוכיחים כפייה או מוכיחים עושק ניתן לבטל את ההסכם. באחד משני המצבים הללו יחשב ההסכם כבטל מאליו, כאילו לא נחתם מעולם. זאת מפני שהחתימה עליו נעשתה כתוצאה מסיבות חיצוניות ולא מתוך רצון משותף של הצדדים לחתום על ההסכם.

   היוועצות עם עורך דין

   הוכחת קיום של כפייה או עושק היא דבר לא פשוט. הצד שמעיד על קיום העושק או הכפייה נדרש לעמול רבות לאיסוף ראיות ולהוכיח שההסכם הוא תוצר של חוסר הגינות. עלולים להיות מצבים של טענה לכפייה או עושק גם כשהם לא באמת התרחשו ולכן בית המשפט לא מקבל בקלות טענות מסוג זה.

   שכירת שירותיו של עורך דין המומחה בתחום הגירושין תוכל לסייע להציג את הטענות כראוי ולהוביל למצב של ביטול ההסכם והתנערות מהחיובים הכרוכים בו.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר freelawadvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף