FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  באילו מקרים ניתן לבטל צוואה? (מדריך משפטי)

  כל אדם שעורך צוואה, רשאי לבטל אותה כרצונו, בכל עת, בעודו בחיים. גם לאחר מותו של אדם שערך צוואה, ניתן לבקש לבטל את צוואתו, בנסיבות מיוחדות שיצדיקו את ביטול הצוואה שערך בחייו.

  כיצד מצווה יכול לבטל צוואה? כיצד תבוטל צוואה הדדית? כיצד יורשים יכולים לבטל צוואה של מנוח שנפטר? מה העילות שיצדיקו את ביטול הצוואה? והאם ניתן לבטל צוואה גם לאחר שצו קיום הצוואה כבר ניתן?

  תוכן עניינים

  כיצד מצווה יכול לבטל צוואה?

  ביטול צוואה באמצעות השמדתה – כאשר מצווה משמיד צוואה שערך, ישנה חזקה שהמצווה ביקש לבטל את הצוואה.

  ביטול צוואה בדרך בה נערכה הצוואה – מצווה רשאי להודיע על ביטול צוואתו באותה הדרך בה ערך את הצוואה. למשל מצווה שערך צוואה בפני רשות יכול להודיע לרשות על ביטול צוואתו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ביטול צוואה בדרך של עריכת צוואה חדשה – מצווה שעורך צוואה חדשה, מבטל את הצוואה הקודמת שערך באופן אוטומטי, אלא אם הצוואה החדשה אותה ערך אינה סותרת את הצוואה הקודמת, אלא רק מוסיפה על הדברים האמורים בצוואה הישנה.

   כיצד מצווה יכול לבטל צוואה הדדית?

   צוואה הדדית היא סוג ייחודי של צוואה, המסתמכת על צוואתו של בן הזוג. ביטול צוואה הדדית יעשה באופן ייחודי.

   על מנת לבטל צוואה הדדית לאחר מותו של בן הזוג, המצווה יידרש לוותר על חלקו בירושת בן זוגו, ולהחזיר כל חלק בירושה שכבר הגיע לידו.

   על מנת לבטל צוואה הדדית במהלך החיים של שני בני הזוג, המצווה שמבקש לבטל את הצוואה יידרש לשלוח הודעה בכתב לבן זוגו, ולהודיע לו על ביטול הצוואה.

   קושי שעלול לצוץ הוא במקרה ששני בני הזוג בחיים, אך אחד מהם מאבד את כשירותו לערוך צוואה, והשני מבקש לבטל את הצוואה. במקרה זה בן הזוג אינו מבין את ההודעה על ביטול הצוואה שערך, וגם לא יכול לערוך צוואה חדשה. לכן כדאי לקבוע בצוואה דרכי ביטול מתאימות, למקרים בהם אחד מבני הזוג לא יהיה כשיר משפטית.

   חשוב לדעת שלמרות שניתן לקבוע דרכי ביטול צוואה הדדית, שונות מהדרכים הייחודיות הקבועות בחוק הירושה התשכ"ה-1965, לא ניתן לשלול לחלוטין את הזכות לביטול צוואה בזמן ששני בני הזוג בחיים.

   מה העילות לביטול צוואה על ידי יורשים?

   צוואה חדשה

   במקרים בהם המצווה עורך מספר צוואות, ככלל הצוואה שתקוים היא הצוואה החדשה ביותר. לכן במקרים בהם נתגלתה צוואה חדשה ניתן לבקש לבטל את הצוואה הישנה.

   מצווה לא כשיר

   במקרה בו המצווה לא היה כשיר בזמן עריכת הצוואה, או שהופעל עליו לחץ, כפיה, איומים או השפעה בלתי הוגנת לכתוב את צוואתו בניגוד לרצונו האמיתי, ניתן לבקש לבטל את הצוואה.

   פגמים בצוואה

   צוואה שיש בה פגם מהותי, והיא אינה עומדת בקריטריונים הבסיסיים של צוואה באחת מהדרכים לעריכת צוואה, תבוטל. בנוסף גם צוואה עם פגמים צורניים, שמטילה ספק לגבי אמיתות הצוואה ולגבי כשירותו של המצווה, תבוטל גם כן.

   צוואה לטובת עדים

   על פי חוק הירושה, הוראות צוואה אינן יכולות לזכות את מי שערך אותן, את מי שהיה עד לעשיית הצוואה, או את מי שלקח חלק באופן עריכתה. כלל זה חל גם במקרים בהם הוראת הצוואה, מזכה את בן הזוג של מי שהיה עד לצוואה. לפיכך, התערבות של נהנה מהצוואה בעריכת הצוואה, יכולה להוות עילה לביטול צוואה.

   צוואה לא חוקית

   צוואה לא חוקית יכולה להוות עילה לביטול הצוואה. בנוסף גם אם ההוראות אינן אפשריות לביצוע, או שהן נוגדות את תקנת הציבור, ניתן לבקש לבטל אותן.

   האם ניתן לבטל צוואה לאחר שניתן צו קיום צוואה?

   לאחר שניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש בקשה לביטול צו קיום הצוואה. בקשה זו תתקבל בנסיבות חריגות, אם ישנה הצדקה לכך שלא הוגשה התנגדות לצוואה בפרק הזמן שהוקצב על ידי הרשם לענייני ירושה.

   כך למשל במקרים בהם רק לאחר מתן צו קיום הצוואה, התגלתה צוואה מאוחרת יותר לצוואה שעל פיה ניתן הצו, יתכן ובית המשפט יאפשר את ביטול הצוואה.

   על מנת לבטל את צו קיום הצוואה, בית המשפט צריך להתרשם שהבקשה לביטול הוגשה מיד ברגע שנודע למבקשים על הצוואה החדשה, שהמבקשים לא יכלו לדעת על קיום הצוואה המאוחרת בטרם למתן צו קיום הצוואה, שהימנעות מביטול צו קיום הצוואה תפגע במבקשי הביטול, ושיתר היורשים לא יפגעו באופן קיצוני מביטול צו קיום הצוואה.

   בית המשפט יבטל צוואה רק בנסיבות מוצדקות

   בשורה התחתונה, מצווה רשאי לבטל את צוואתו בכל עת במהלך חייו, כל עוד הוא כשיר לערוך צוואה, באמצעות השמדת הצוואה, הודעה על ביטול הצוואה או עריכת צוואה החדשה. אם המצווה ערך צוואה הדדית, עליו להודיע על ביטול הצוואה גם לבן הזוג השני, או לוותר על חלקו בירושה אם בן זוגו כבר נפטר.

   לאחר מותו של המצווה, היורשים רשאים לבקש מבית המשפט לבטל את הצוואה, רק אם יש עילה המצדיקה את ביטול הצוואה. עילות ביטול הצוואה מהוות חריג לכלל לפיו יש לקיים את הצוואה, ורק במקרים החריגים בהם הנסיבות מצדיקות את ביטול הצוואה, בית המשפט יבטל את הצוואה.

   *אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר freelawadvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   *יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף